www.aikon.cz

Prohlášení o ochraně osobních dat

Ochrana soukromí je pro nás důležitá. Tato zásada vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní informace, které můžete poskytovat při používání tohoto webu. Vždy máte na výběr, zda poskytnete osobní informace prostřednictvím webu. Veškeré osobní údaje, které poskytnete, budou zacházeny s péčí a podle těchto zásad nebudou použity ani zpřístupněny způsoby, ke kterým jste nesouhlasili. Také můžete vyloučit určitá použití a zveřejnění vašich osobních údajů, jak je vysvětleno v těchto zásadách.
VAŠE SÚVISLÉ
1. Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami.
INFORMACE AUTOMATICKY ZÍSKANÉ INFORMACE
2. Neidentifikovatelné informace - stejně jako mnoho jiných webových stránek, webový server automaticky shromažďuje určité neidentifikovatelné informace týkající se uživatelů webových stránek, jako je například adresa IP vašeho počítače, adresa IP vašeho poskytovatele internetových služeb, datum a čas přístupu k webu, internetovou adresu webu, ze kterého jste přímo propojili web, provozní systém, který používáte, části webových stránek, které navštěvujete, stránky na webu čtené a obrázky a obsah, který stáhnete z webu. Tyto neidentifikovatelné informace se používají pro účely správy webových stránek a systémů a pro zlepšení webových stránek. Můžeme také použít neidentifikovatelné informace k zahájení interaktivních diskusí v reálném čase s uživateli. Vaše neidentifikovatelné informace mohou být zpřístupněny ostatním a trvale archivovány pro budoucí použití.
3. Cookies - Webový server používá cookies, technologii, která na počítači uživatele webu instaluje malé množství informací, aby web umožnil rozpoznat budoucí návštěvy pomocí tohoto počítače. Soubory cookie zvyšují pohodlí a použití webu. Informace poskytované prostřednictvím souborů cookie se například používají k tomu, aby vás poznali jako předchozího uživatele webu, takže nemusíte zadávat své osobní údaje pokaždé, nabízet osobní obsah a informace o vašem použití, sledovat svou činnost na webový server, který odpovídá vašim potřebám a jinak usnadňuje vaše webové stránky. Pokud váš prohlížeč povoluje cookies odmítnout, může to však ovlivnit vaše používání webových stránek a možnost přístupu k určitým funkcím webových stránek nebo provádění transakcí prostřednictvím webových stránek.
4. Informace o sledování - Můžeme použít neosobní informace k vytváření agregovaných přehledů informací o sledování, které se týkají demografických údajů uživatele uživatelů, modelů provozu a nákupů, a tyto zprávy pak poskytují inzerentům a ostatním. Žádná z informací o sledování v přehledech nemůže být spojena s identitami nebo jinými osobními informacemi jednotlivých uživatelů. Fanatici fotbalu mohou také propojit informace o sledování s osobními údaji, které dobrovolně poskytují uživatelé webových stránek. Jakmile bude taková vazba provedena, budou všechny propojené informace považovány za osobní údaje a budou použity a zveřejněny pouze v souladu s těmito zásadami.
zpět